Opleiding en professionalisering docenten voortgezet onderwijs

Professionalisering en schoolontwikkeling in het voortgezet onderwijs begint bij de vakdocent en de vaksectie. Het team voortgezet onderwijs zet zich in om docenten(teams) te trainen, begeleiden, ondersteunen, opleiden of coachen bij het creëren van een optimale leeromgeving voor leerlingen. Ons aanbod onderscheidt zich door het vakdidactische perspectief, gecombineerd met vakinhoud. Ook de algemeen didactische en pedagogische trainingen worden altijd vertaald naar de vakspecifieke les.

Samen Opleiden
De lerarenopleiding van de VU werkt intensief samen met partnerscholen. Door goed samen te werken zijn we in staat om startbekwame docenten op te leiden.

Opleidingen

img_bullet_redMaster leraar voortgezet hoger onderwijs (ULO)
Eenjarige opleiding om eerstegraads leraar te worden.
img_bullet_redZij-instroom
Subsidieregeling voor mensen met werkervaring in een ander beroep die leraar willen worden, of onbevoegde leraren die een bevoegdheid willen halen.
img_bullet_redOpleidingen voor lerarenopleiders
Opleiding, cursussen (modules) voor lerarenopleiders en schoolopleiders.

Professionalisering algemene didactiek en pedagogiek

img_bullet_red
Begeleiding en coaching van vaksecties
Vanuit een vakdidactisch perspectief, gecombineerd met vakinhoud.
img_bullet_red
Lesson Study (op maat)
Samen lessen ontwerpen, observeren en herontwerpen.
img_bullet_red
Training voor mentoren
Een intensieve training voor effectief mentorschap.

Maatwerk, advies en begeleiding

img_bullet_redMaatwerk en incompany
U kunt het team Voortgezet onderwijs ook inschakelen voor maatwerktrainingen en workshops, op de VU of bij u op school. Voor teams, vaksecties of individuele docenten.
img_bullet_red
Maatwerktrainingen en advies specifieke onderwijsbehoeften (SEN)
Advies, schoolontwikkeling, trainingen en workshops voor uw school of sectie, bijvoorbeeld over dyslexie, opbrengstgericht werken en gedragsproblemen.