Opleiding en professionalisering docenten primair onderwijs

Opleidingen en cursussen


Engels: Taal leren met gebaren - AIM
Veel basisscholen bezinnen zich op de vraag of en hoe ze Engelse lessen aan jongere leerlingen willen aanbieden. AIM kan met haar speelse en effectieve didactiek een prachtig antwoord bieden op die vraag.

Team- en schoolontwikkeling

Lesson Study (op maat)
Samen lessen ontwerpen, observeren en herontwerpen onder begeleiding van een vakdidacticus en procesbegeleider.
Positive Behavior Support (op maat)
Preventie van gedragsproblemen staat voorop in een schoolbrede aanpak waarmee de effectieve lestijd wordt vergroot en het pedagogisch wordt versterkt.

Maatwerktrainingen specifieke onderwijsbehoeften

(Diagnostische) Rekengesprekken (op maat)
Diagnostiek en advies bij vragen over sociaal-emotioneel functioneren, leermogelijkheden of gedrag van een kind
Didactische vaardigheden voor zorgspecialisten en gedragswetenschappers (driedaagse cursus)
Hoe draagt u inhoudelijke kennis goed over aan collega's? Inzet van didactiek voor o.a. het opleiden van leraren vergroot het effect van uw training of presentatie. 
Dyslexie en de docent (studiedag)
Hoe kunt u leerlingen of studenten met dyslexie en leesproblemen helpen? Hun specifieke onderwijsbehoeften reiken verder dan tekstvergrotingen en extra toetstijd.
Evidence based begeleiden bij leesproblemen en dyslexie (workshop)
Een workshop over handvatten voor effectieve begeleiding van leesproblemen en (elementen van) leesinterventies.
Evidence based gedragsinterventies (eendaagse training)
Elke school heeft te maken met leerlingen met probleemgedrag. In deze training leert u welke interventies geschikt zijn voor uw school en hoe u deze kunt invoeren.
Groepsplan 2.0  (cursus, vier bijeenkomsten)
Een sterk groepsplan draagt bij aan goed onderwijs op het juiste niveau.
Handelingsgericht werken in de klas (op maat)
U gaat concreet aan de slag met de cyclus van handelingsgericht werken op basis van uw eigen onderwijspraktijk.
Opbrengstgericht werken en rekenen (vier workshops)
Bij Opbrengstgericht werken wordt gebruik gemaakt van alle data die er in de school wordt verzameld. Hoe pakt u dit concreet aan voor het rekenonderwijs?
Rekenen/wiskunde en specifieke (gedrags)problemen (op maat)
Rekenen levert voor veel leerlingen problemen op, door cognitieve of emotionele oorzaken. Hoe gaat  u hier mee om en welke hulpmiddelen zet u in?  

Diagnostiek en advies

Diagnostiek van leer- en gedragsproblemen (advies)
Diagnostiek en advies bij vragen over sociaal-emotioneel functioneren, leermogelijkheden of gedrag van een kind.