Middelbaar beroepsonderwijs

Cursus algemene didactiek

img_bullet_redOpleidingen lerarenopleider
Opleiding, cursussen (modules) en colloquia voor lerarenopleiders en lerarenopleiders in spé.

Teamtrainingen

img_bullet_redBreinprikkelend presenteren
Ervaar de principes van brain based learning, krijgt inzicht in de werking van de hersenen en ga zelf prikkelend presenteren.
img_bullet_redDoceren is net topsport: focus als docent
Mentale trainingstechnieken uit de sportpsychologie staan centraal. Je doet vaardigheden op om je aandachtfocus te reguleren en je concentratievermogen als docent te verbeteren.
img_bullet_redGemotiveerde motivatie
Hoe zorg je concreet voor keuzevrijheid van de student en verbondenheid in de groep en met jou? En hoe prikkel je studenten om een taak uit te voeren met het vertrouwen dat ze het kunnen?  
img_bullet_redICT in de klas: activerend onderwijs met apps
Met digitale media kun je je onderwijs op een creatieve manier vormgeven. Na het volgen van deze scholingsdag kun je apps effectief inzetten als werkvorm in de klas.
img_bullet_redMotorisch leren: uitlokken van onbewust leren
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen/sporters leren wat jij wilt dat ze leren? Er zijn verschillende impliciete leermethoden waarmee je als docent het leerproces kunt sturen.
img_bullet_redSportwetenschap voor de sportpraktijk: Olsen, grensrechters, schaatsers en anderen
Tijdens deze scholingsdag onderzoeken we de ondersteunende rol die de sportwetenschap kan hebben voor de sport- en bewegingspraktijk.

Team- en schoolontwikkeling

img_bullet_redLesson Study (op maat)
Samen lessen ontwerpen, observeren en herontwerpen onder begeleiding van een vakdidacticus en procesbegeleider.
img_bullet_redPositive Behavior Support (op maat)
Preventie van gedragsproblemen staat voorop in een schoolbrede aanpak waarmee de effectieve lestijd wordt vergroot en het pedagogisch wordt versterkt.

Maatwerk trainingen specifieke onderwijsbehoeften

img_bullet_red(Diagnostische) Rekengesprekken (op maat)
Heeft u vragen over het sociaal-emotioneel functioneren van een kind, de leermogelijkheden van een kind, of het gedrag van een kind? Wij bieden diagnostiek en advies ten aanzien van het onderwijsaanbod, de zorg of de behandeling.
img_bullet_redDidactische vaardigheden voor zorgspecialisten (driedaagse cursus)
Hoe draagt u inhoudelijke kennis goed over aan collega's? Inzet van didactiek voor o.a. het opleiden van leraren vergroot het effect van uw training of presentatie. 
img_bullet_redDyslexie en de docent (studiedag)
Hoe kunt u leerlingen of studenten met dyslexie en leesproblemen helpen? Hun specifieke onderwijsbehoeften reiken verder dan tekstvergrotingen en extra toetstijd.
img_bullet_redHandelingsgericht werken in de klas (op maat)
Gedurende deze cursus wordt de cyclus van handelingsgericht werken doorlopen op basis van gegevens uit de eigen onderwijspraktijk, waardoor handelingsgericht werken direct concreet wordt en u toepasbare ervaringen opdoet.
img_bullet_redOpbrengstgericht werken en rekenen (vier workshops)
Bij Opbrengstgericht werken wordt gebruik gemaakt van alle data die er in de school wordt verzameld. Hoe pakt u dit concreet aan voor het rekenonderwijs? 
img_bullet_redRekenen/wiskunde en specifieke (gedrags)problemen (op maat)
Rekenen levert voor veel leerlingen problemen op, door cognitieve of emotionele oorzaken. Hoe gaat  u hier mee om en welke hulpmiddelen zet u in?

Cursussen algemene didactiek

img_bullet_redBreinprikkelend Presenteren
Wat gebeurt er in het brein van toehoorders bij een presentatie? Dit wordt aan de hand van hersenstructuren verklaard, zodat u daar met presentatievormen op kunt aansluiten.
img_bullet_redCoaching van studenten
U leert verschillende niveaus van communiceren herkennen en gebruiken, zoals: verhelderen en confronteren, valkuilen en flow, grenzen stellen en authentiek coachen.
img_bullet_redMotiverend begeleiden
Lukt het uw studenten een gewenste beroepshouding aan te nemen en naar ander gedrag te begeleiden? Motivational interviewing is een effectieve techniek.