Home > Professionals > Onderwijs > Docentprofessionalisering > Middelbaar beroepsonderwijs
startbanner mbo middelbaar beroepsonderwijs docent opleiding cursus

Middelbaar beroepsonderwijs

Cursus algemene didactiek

img_bullet_redOpleidingen lerarenopleider
Opleiding, cursussen (modules) en colloquia voor lerarenopleiders en lerarenopleiders in spé.

Team- en schoolontwikkeling

img_bullet_redLesson Study (op maat)
Samen lessen ontwerpen, observeren en herontwerpen onder begeleiding van een vakdidacticus en procesbegeleider.
img_bullet_redPositive Behavior Support (op maat)
Preventie van gedragsproblemen staat voorop in een schoolbrede aanpak waarmee de effectieve lestijd wordt vergroot en het pedagogisch wordt versterkt.

Maatwerk trainingen specifieke onderwijsbehoeften

img_bullet_red(Diagnostische) Rekengesprekken (op maat)
Heeft u vragen over het sociaal-emotioneel functioneren van een kind, de leermogelijkheden van een kind, of het gedrag van een kind? Wij bieden diagnostiek en advies ten aanzien van het onderwijsaanbod, de zorg of de behandeling.
img_bullet_redDidactische vaardigheden voor zorgspecialisten (driedaagse cursus)
Hoe draagt u inhoudelijke kennis goed over aan collega's? Inzet van didactiek voor o.a. het opleiden van leraren vergroot het effect van uw training of presentatie. 
img_bullet_redDyslexie en de docent (studiedag)
Hoe kunt u leerlingen of studenten met dyslexie en leesproblemen helpen? Hun specifieke onderwijsbehoeften reiken verder dan tekstvergrotingen en extra toetstijd.
img_bullet_redHandelingsgericht werken in de klas (op maat)
Gedurende deze cursus wordt de cyclus van handelingsgericht werken doorlopen op basis van gegevens uit de eigen onderwijspraktijk, waardoor handelingsgericht werken direct concreet wordt en u toepasbare ervaringen opdoet.
img_bullet_redOpbrengstgericht werken en rekenen (vier workshops)
Bij Opbrengstgericht werken wordt gebruik gemaakt van alle data die er in de school wordt verzameld. Hoe pakt u dit concreet aan voor het rekenonderwijs? 
img_bullet_redRekenen/wiskunde en specifieke (gedrags)problemen (op maat)
Rekenen levert voor veel leerlingen problemen op, door cognitieve of emotionele oorzaken. Hoe gaat  u hier mee om en welke hulpmiddelen zet u in?

Cursussen algemene didactiek

img_bullet_redBreinprikkelend Presenteren
Wat gebeurt er in het brein van toehoorders bij een presentatie? Dit wordt aan de hand van hersenstructuren verklaard, zodat u daar met presentatievormen op kunt aansluiten.
img_bullet_redCoaching van studenten
U leert verschillende niveaus van communiceren herkennen en gebruiken, zoals: verhelderen en confronteren, valkuilen en flow, grenzen stellen en authentiek coachen.
img_bullet_redMotiverend begeleiden
Lukt het uw studenten een gewenste beroepshouding aan te nemen en naar ander gedrag te begeleiden? Motivational interviewing is een effectieve techniek.


Cursussen vakdidactiek sport en bewegen

img_bullet_redEBCA masterclass Motorisch leren: uitlokken van onbewust leren
Lokt jouw manier van training geven een meer bewust of onbewust leerproces uit? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe pas je onbewust leren toe in je eigen les- of sportpraktijk?  
img_bullet_redEBCA cursus Sportwetenschap voor de sportpraktijk
In vijf bijeenkomsten leer je hoe je wetenschappelijke kennis vindt, leest, beoordeelt en gebruikt, aan de hand van je eigen vraag en sportpraktijk.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl