Home > Professionals > Onderwijs > Lesson Study > Landelijke Lesson Study Conferentie
Banner Landelijke conferentie Lesson Study

2e Landelijke Lesson Study Conferentie

Het leren van leerlingen

Wilt u het onderwijs of bepaalde schoolvakken op uw school beter afstemmen op het leren van uw leerlingen? En daarbij uw leraren in teams zelf aan de slag laten gaan? Met de werkwijze Lesson Study werken leraren samen aan ontwerpen en uitvoeren van (vak)lessen, waarbij het leren van leerlingen het uitgangspunt is. Na het grote succes van de eerste editie organiseert het Lesson Study NL consortium op dinsdag 9 mei 2017 van 9.00 tot 16.30 uur de 2e landelijke Lesson Study conferentie. Locatie is PABO Domstad in Utrecht.

Voor wie?
De conferentie is bedoeld voor onderwijsprofessionals met èn zonder ervaring met Lesson Study: docenten, sectieleiders en schoolleiders in het primair, voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs. 

Over de conferentie
Catherine Lewis
Catherine Lewis
Tijdens de conferentie krijgt u een actueel en compleet beeld van Lesson Study in de Nederlandse onderwijspraktijk. De eerste keynote wordt verzorgd door dr. Catherine Lewis, de grondlegster van Lesson Study in Amerika. In haar lezing gaat zij in op de effectiviteit van Lesson Study. In de tweede keynote legt prof. dr. Klaas van Veen uit wat de evidence-base rond Lesson Study is op basis van een uitgevoerde literatuurreview.

In twee workshoprondes komt u meer te weten over bijvoorbeeld good practices van Lesson Study op scholen, onderzoek naar vormen van Lesson Study, ervaringen van de begeleiders van Lesson Study, Lesson Study in het po, vo, mbo en hbo en Lesson Study en gedragsproblemen. Als klap op de vuurpijl wordt op het einde van de middag een live onderzoeksles met een klas gehouden! Bekijk hier het overzicht met de keynote sprekers.
 
Doel en resultaat
Na afloop van de conferentie heeft u meer evidence-based kennis van de toepassing van Lesson Study, specifiek van Lesson Study in de Nederlandse onderwijspraktijk.
Daarnaast ontvangt u een certificaat van deelname.

Wat is Lesson Study?
Lesson Study is een cyclische werkwijze om (vak)lessen te ontwerpen die afgestemd zijn op het leren van leerlingen in een bepaalde klas of groep. Lerarenteams gaan er zelf mee aan de slag. Het is de snelst groeiende vorm van onderwijsprofessionalisering ter wereld, die in Nederland snel aan populariteit wint. Lees op deze pagina meer over wat Lesson Study inhoudt.

Waarom 9 mei 2017 reserveren in uw agenda?
  • De conferentie biedt u een compleet beeld van de actuele ontwikkelingen rond Lesson Study in Nederland;
  • De eerste keynote wordt gehouden door dr. Catherine Lewis, directeur Lesson Study projecten en onderzoeker bij Mills College School of Education, Oakland (USA). Catherine Lewis voert al meer dan 25 jaar Lesson Study uit op zowel Amerikaanse als Japanse scholen;
  • De tweede keynote wordt gehouden door prof. dr. Klaas van Veen, dr. Siebrich de Vries, en dr. Gerrit Roorda, een onderzoeksteam van de Rijkuniversiteit Groningen dat vanuit NRO een review heeft uitgevoerd naar de bewijzen van of Lesson Study werkt. In het noorden van Nederland voeren zij op verschillende scholen Lesson Study uit. Zij zijn onderdeel van het consortium van kennisinstellingen Lesson Study NL;
  • Er worden in twee rondes praktische workshops gehouden over Lesson Study;
  • Het reviewrapport Lesson Study waarover in de tweede keynote wordt verteld krijgt u mee naar huis;
  • Daarnaast is er uitgebreid gelegenheid om te netwerken en kennis en ervaringen uit te wisselen over Lesson Study!

Sprekers
Ga hier naar de pagina met de keynote sprekers.

Programma
9.00 - 9.30 uur
Ontvangst
9.30 - 10.30 uur
Keynote 1 door dr. Catherine Lewis
10.30 - 11.00 uur
Pauze met koffie/thee
11.00 - 12.00 uur
Workshopronde 1
12.00 - 12.45 uur
Lunchpauze
12.45 - 13.45 uur
Workshopronde 2
13.45 - 14.30 uur
Keynote 2 door prof. dr. Klaas van Veen 
14.30 - 15.00 uur
Pauze met koffie/thee
15.00 - 16.00 uur
Live onderzoeksles
16.00 - 16.30 uur
Afsluiting en borrel

Prijs en inschrijven
Deelname kost € 250,- per persoon.
De workshops waarvoor u zich in kunt schrijven worden nog bekend gemaakt.
Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden voor de conferentie door middel van een online inschrijfformulier op deze webpagina.

Blijf op de hoogte
Wilt u er automatisch van op de hoogte gesteld worden wanneer de worskhops bekend zijn en de inschrijvingen worden geopend?
Vul dan dit interesseformulier in. Wij e-mailen u dan zodra u zich kunt aanmelden voor de conferentie.

Lerarenregister
Validering Lerarenregister: in aanvraag. Zodra hier meer over bekend is leest u het op deze pagina.

Meer informatie
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën voor deze conferentie?
Neem gerust contact met ons op!

Inhoudelijk: Sui Lin Goei
T 020 59 89223
s.l.goei@vu.nl

Praktisch/organisatorisch: Martijn van der Berg
T 020 59 8924 0
E  e.vander.berg@vu.nlDe conferentie wordt georganiseerd door Lesson Study experts van de VU Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, de Hogeschool Windesheim en Expertis; experts met ervaring in het begeleiden van Lesson Study teams op scholen.
VU logoRUG logo2UT logo2Windesheim logo Expertis_logo 
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl