Onderwijs Biologische Psychologie

De afdeling Biologische Psychologie verzorgt onderwijs in het bachelor en minor programma van de opleiding Psychologie en de researchmaster Neuroscience. Focus in het onderwijs ligt op de gedragsgenetica.

Bachelorprogramma’s

In het eerste en tweede jaar van de bacheloropleiding Psychologie verzorgt de afdeling het inhoudelijk onderwijsaanbod van de onderdelen Biologische Psychologie en Samenspel van Genen en Omgeving, alsmede de preminor cursus Behaviour: Learning and Addiction. Daarnaast draagt de afdeling stevig bij aan het methodologie onderwijs van Meten en Diagnostiek in het tweede jaar.


Minoren

In het derde jaar van de bachelorfase biedt de afdeling Biologische Psychologie samen met de afdeling Experimentele Psychologie de verdiepende B3 leerlijn Genen, Hersenen en Gedrag aan. Daarnaast verzorgt de afdeling voor studenten ook de verbredende universiteitsminor Psychologie en het brein.

Tweejarige researchmaster programma’s

De afdeling Biologische Psychologie verzorgt meerdere cursussen in het eerste en tweede jaar van de research masteropleiding Neurosciences. Daarnaast werkt de afdeling hard aan de ontwikkeling van een nieuwe tweejarige en wereldwijd unieke research masteropleiding Genes, Behaviour and Health. Onder voorbehoud van accreditatie, is de start van deze opleiding gepland voor het studiejaar 2018-2019.

Summerschool 2017

In augustus 2017 organiseert de afdeling een VU Summerschool Nature & Nurture: Twin Research and Human Genetics gericht op (inter)nationale studenten met een Advanced Bachelor/Master niveau.