Tanja van der ZweerdeDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 88703
2e-25
t.vander.zweerde@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( sectie klinische psychologie )
Promovendus Klinische Psychologie

Vrije Universiteit: aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Prezens: aanwezig op donderdag

 

Nevenwerkzaamheden

Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017