Sjoukje Wartena

PhD student

Professional interests

Amsterdam Zuidoost
African Diaspora
Education & Youth Care
Faith-Based Organisations
Senses of Belonging
Transnational Childhood
Urban Youth Issues

 

Highlighted publications

Book chapters

Wartena, S., G.D. Bertram-Troost & S. Miedema (2008)
Christian immigrant youth from the Maranatha Community Transformation Center in between family, church and school. A case study from Amsterdam Zuidoost. In H.C. Stoffels & M.M. Jansen (Ed.), (Ed.), A Moving God. Immigrant Churches in the Netherlands. (pp. 79-102). Zürich/Berlin: LIT Verlag. 

National publications
 
Wartena, Sjoukje (2006)
In H. Euser, H., K. Goossen, M. de Vries & Sj. Wartena (Ed.), Brede kerk als integratie-instrument? Ghanese jongeren in het netwerk van gezin, kerk en school. Migranten in Mokum. De betekenis van migrantenkerken voor de stad Amsterdam. (pp. 64-88). Amsterdam: VU Uitgeverij. 

Wartena, Sjoukje (2006)
Migrantenkerken, definities, evaluaties en alternatieve benaderingen. In H. Euser, K. Goossen, M. de Vries & Sj. Wartena (Ed.), Migranten in Mokum. De betekenis van migrantenkerken voor de stad Amsterdam.(pp. 12-29). Amsterdam: VU Uitgeverij. 

Wartena, Sjoukje (2006)
Sociale cohesie en netwerken met kerken. In D. Pronk (Ed.), Sociale cohesie in Amsterdam. (pp. 53-64). Amsterdam: VU Uitgeverij. 

Conference papers

Wartena, Sjoukje (2008)
Enhancing Sense of Belonging of Youth from African International Churches in Amsterdam Zuidoost. Reflections on a qualitative research project. (NVAS Work in Progress Conference Paper).

CV

2009-heden
PhD candidate                                                                                                                         

2008-2009
Docent Religie & Levensbeschouwing                                                              

2007-2008
Vrije Universiteit Amsterdam (VU): MA in Teaching Religion and Worldviews.

2005-2007
Vrije Universiteit Amsterdam (VU): MA Religious Studies, specialisation ‘Personal Philosophical Development’; Judicium Cum Laude.
Thesis: Wartena, S. (2007) Christelijke migrantenjongeren uit internationale kerken in Amsterdam Zuidoost. Pleidooi voor een netwerk van ‘brede school’ en ‘brede kerk’.

1990-1993
Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP)

1978-1985
Rijksuniversiteit Utrecht (RUU): MSc Clinical Child and Adolescent Studies.
Kandidaats Pedagogiek en Doctoraal Orthopedagogiek, specialisatie ‘Moeilijk Opvoedbaarheid’, met dubbel bijvak Klinische Psychologie/ Experiëntiele Psychotherapie.
Thesis I; Samson, S., Wartena, S. (1985).
N(i)et zo gek als je denkt, een vergelijking tussen orthopedagogische en kinderpsychiatrische benaderingen van ontwikkelingspsychosen.
Thesis II: Wartena, S. (1985) Over de grens, een fenomenologisch onderzoek naar droomervaringen.

1977-1978
Rijksuniversiteit Groningen (RUG): Propaedeuse Pedagogische en Andragogische Wetenschappen.

 

Eerstegraads Lesbevoegdheid

Pedagogiek  & Psychologie
Godsdienst & Levensbeschouwing

Bijzonderheden

2007
Judicium Cum Laude, VU, 2007.
2007
Marga Klompé Prijs ontvangen voor het project en de publicatie ‘Migranten in Mokum. 
De betekenis van migrantenkerken voor de stad Amsterdam.’  VU, 2006.
2008
De publicatie ‘Migranten in Mokum’, tweede druk.

Presentaties

2011
Op uitnodiging: DE Brede School Conferentie "Anders Kijken naar Kinderen". Samen School Maken in de Bijlmer, Amsterdam; 8 december; VU Amsterdam/Utrechtse Adviesgroep/DE Brede School. Lezing: Aanreiken van Bouwstenen voor de Praktijk: Ouders en de Overgang van Basis naar Voortgezet Onderwijs.

2011
Op uitnodiging: Department of Social and Cultural Anthropology; Amsterdam 17; november; Anthropologists Day 2011: "Multy-Diciplinary Field and Multi-Sited Ethnography", Where Do You Fit In? Plenary presentation and Workshop: School Tests and Teaching Immigrant Children: African, Caribbean and Middle Eastern Diaspora Children in Amsterdam Southeast and their Challenging Transition from Primary to Secundary Education.

2011
Op uitnodiging: Agency for Immigrant Children: Amsterdam; 12 juni; Concentration and Schoolperformance: what parents should know and do. Presentatie en panellid op een bijeenkomst voor 'English Speaking Parents' van de Church of Christ.

2011
Op uitnodiging: Anthropology of Children Seminar: Amsterdam; 15 februari; Lecture; "Can I still become a doctor?" Matchung Dutch educational realities with life dreams of 'African Diaspora' children in Amsterdam Zuidoost.

2011
Op uitnodiging: CNV Onderwijs: Utrecht; Identiteit als Professionele Kwaliteit;  
19 januari; slotlezing: De politieke correctheid voorbij: bouwen aan een netwerk van school, gezin, straat, én kerk.

2009
Op uitnodiging: VISOR:VU Institute for the Study of Religion,Culture and Society),TijdschriftReligie en Samenleving, en de Vlaams-Nederlandse WerkgroepGodsdienstdsociologie. Amsterdam: 15 mei, Publiekssymposium ‘Religie in een liberale democratie: routes en attitudes’. Presentatie: ‘Netwerk Brede School - Brede Kerk? De plaats van religieuze organisaties van migranten in seculiere netwerken van scholen en hulpverlening’.

2008
Op uitnodiging: NVAS (Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies): Leiden; Conference 18-19 september; ‘African Children in Focus: A Paradigm shift in Methodology and Theory?’ Paper presentatie: ‘Enhancing Sense of Belonging of Youth from African International Churches in Amsterdam Zuidoost. Reflections on a qualitative research project.’

2006
Op uitnodiging: Op de Jaaropening van het Seminarie van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten: Lezing: ‘Sociale Cohesie en netwerken met Kerken.’

2006
VU Presentatie in De Nieuwe Stad: aanbieden van het project 'Migranten in Mokum’ aan de Gemeente Amsterdam (de heer A. Aboutaleb) en aan de maatschappelijke instanties, kerken en scholen.

Media

2009
Artikel in NRC Handelsblad, na interview, door Marijke Groeneveld:'Migrantenkerk in Zuidoost laat de wereld opengaan. Talrijke kerkjes in Amsterdams stadsdeel leveren naast godsdienst ook bijdrage aan maatschappelijke ontwikkeling'. 12 mei 2009.

2009
Artikel in NRC.Next, na interview, door Marijke Groeneveld: 'De Kerk met grote helpende handen. VU-onderzoeker: Migrantenkerken kunnen helpen bij maatschappelijk problemen.' 28 april 2009.

2009
Artikel in Pharos, Phaxx(3-09),Kwartaalblad Pharos-gezondheid vluchtelingen en nieuwkomers, na interview, door Marijke Groeneveld: 'Migrantenkerken houden de zorg een spiegel voor', kerken als bruggenbouwers naar reguliere zorg.

2009
Op uitnodiging: interview met Désirée Martis, op Radio Wereldomroep Caribiana. itzenddatum: (23-01-2009). Sjoukje Wartena in gesprek met Désirée Martis      
op: http://antilliaans.caribiana.nl/innederland/car20090127_kerken

2008
Op uitnodiging: meewerking aan televisieprogramma LUX (IKON): Verlicht de Geest. Aflevering 6(2008). Het Geloof van Jonge Migranten. Uitzenddatum: 27 april 2008 Lengte video: 26:02 minuten. Naamsvermelding op aftiteling.  
http://www.tvblik.nl/uitzending/lux-verlicht-de-geest-het-geloof-van-jonge-migranten

Personal Interests

Anthropology of Children Seminar
NVAS: Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies
Onderzoekersnetwerk Religie en Civil Society
VDLG: Vereniging voor Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst
EUKN: European Urban Knowledge Network

VISOR
LEARN!

Links

www.fsw.vu.nl/en/research/research-programmes/social-and-cultural-anthropology/anthropology-of-children-working-group/index.asp