drs. R.I. Hutter (Vana)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Vana Hutter
+31 20 59 88624
d-632
v.hutter@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( sectie motor learning & performance )
» Terug naar Medewerkers lijst

Samenvatting

Vana Hutter is bewegingswetenschapper. Zij studeerde af als inspanningsfysioloog én sportpsycholoog en was lange tijd werkzaam in de sportpraktijk (topsport en breedtesport) voordat zij weer terugkeerde op de VU. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar het opleiden en toetsen van sportpsychologen en bekleedde nationale en internationale bestuursfuncties in de sportpsychologie.

Expertise

  • Sportpsychologie 
  • Mentale training
  • Toetsing

Onderwijs

  • De cursussen 'Bewegen, gezondheid en sportstimulering', 'Training en Prestatie', 'Verdieping sport en exercise psychologie', 'Current issues in sport and exercise psychology' en 'Sport psychology: From evidence to application' bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. 
  • De modules “Sportkennis” en “Sociale aspecten en groeps/teambegeleiding” in de Postinitiele Opleiding tot Praktijk Sportpsycholoog van het UCGB. 
  • Diverse workshops en cursussen in opleidingen van sportbonden en sportopleidingen.

Research

“Training and assessment for sport psychology practice” (in dit proefschrift is onderzoek opgenomen naar de professionele ontwikkeling van sportpsychologen en naar manieren om competentie van sportpsychologen te toetsen). Daarnaast is Vana betrokken bij scripties en onderzoekstages van bachelor- en masterstudenten Bewegingswetenschappen, bijvoorbeeld naar leiderschap in de sport, de invloed van mindset en motivatieklimaat op prestaties, en de rol die dagelijkse stressoren spelen bij blessurerisico.
Bekijk hier een overzicht met alle publicaties

Links

www.expertisecentrum-expres.nl
Lijst met alle publicaties
LinkedIn profiel

Nevenwerkzaamheden

FEPSAC - Bestuurslid Onbekend, 01 juli 2011
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017