Willem Hoekstra

Willem Hoekstra
Senior teaching staff
» Terug naar Medewerkers lijst

Samenvatting

Willem Hoekstra is als vakdidacticus wiskunde binnen de Master Leraar VHO verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het programma wiskundedidactiek en het mentoraat van de wiskundestudenten. Daarnaast verzorgt hij binnen de algemene didactiek de colleges over lesontwerp. Ook is hij voorzitter van de examencommissie.

Naast zijn werk voor de lerarenopleiding is hij als eerstegraads bevoegd docent wiskunde verbonden aan het IJburg College in Amsterdam.

Hij behaalde zijn doctoraal wiskunde en eerstegraads lesbevoegdheid aan de Universiteit Utrecht en was hierna werkzaam als wiskundedocent in het voortgezet onderwijs en trainer bij het APS.

Expertise

  • Vakdidactiek wiskunde
  • Wiskundeonderwijs

Onderwijs

  • Vakdidactiek wiskunde
  • Algemene didactiek: lesontwerp

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW)
  • Vakdidactici Wiskunde Universitaire Lerarenopleidingen (Vadiwulo)
  • Vereniging Lerarenopleiders Nederland (Velon)

Publicaties

Kop, P. en Hoekstra, W.S. (2012). Functies: de ontwikkeling van een veelzijdig concept. In P. Drijvers, A. van Streun en B. Zwaneveld (Eds.), Handboek wiskundedidactiek (pp.57-82).Utrecht: Epsilon Uitgaven

Overige activiteiten

Voorzitter examencommissie Master Leraar VHO

Links

LinkedIn