dr. I.M. van Hilvoorde (Ivo)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 88536
d-645
i.m.van.hilvoorde@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( sectie motor learning & performance )

Publications

Links

See more on: www.ivovanhilvoorde.nl

Nevenwerkzaamheden

Windesheim - Lectoraat Bewegen, School en Sport Zwolle, 01 november 2009
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017