Anton Boonen

PhD student

Professional interests

After achieving my Bachelor degree in Pedagogical Sciences and my (research) Master degree in Educational Sciences at the University of Utrecht, I started my PhD project at the VU university. The PhD project is a partnership between the VU and the school of Education at Hogeschool Windesheim in Zwolle. As a consequence, I work twice a week as a math teacher and teacher trainer. The focus of my research is about the role visual-spatial ability plays in learning and teaching mathematics in primary schools. The following questions play a central role in my research: What is the role of spatial ability in the mathematical achievement of children? Which problem solving strategies do children use while working on math problems? To what extent do children make visual-spatial representations while solving mathematical word problems and what is the character of these representations? How can knowledge about spatial ability help teachers to give differentiated math instruction to children?

The research has a focus on both individual differences between children (i.e., gender differences) and on teacher factors. In the PhD project different kinds of research are performed, epidemiological research, case studies, experimental research and applied research.

 

Educational qualifications

 

2008 – 2010               Researchmaster Educational Sciences:Learning in Interaction

                                 Graduate School of Social and Behavioral Sciences 

                                 Utrecht University                 (Master degree, cum laude)

 

2005 – 2008               Pedagogical Sciences (Orthopedagogiek)

                                  Utrecht University                (Bachelor degree)

 

Publications

Boonen, A. J. H., Kolkman, M. E., & Kroesbergen, E. H. (2011). The relation between teachers’ math talk and the acquisition of number sense within kindergarten classrooms. Journal of School Psychology, 49, 281-299.

 

Boonen, A. J. H., & Haarsma, J. (2011). Het leren construeren en visualiseren in kleutergroepen: Ontwikkeling meetkundige kennis van de toekomstige leerkracht. Panamapost Praktijktip, .., 14-16.

 

Conference Paper/Poster presentations

Boonen, A. J. H. (2010, September). The relation between teachers’  math talk and the acquisition of number sense within kindergarten classrooms. Poster presented  at the Biennial Meeting of EARLI SIG 15. Frankfurt, Germany.

 

Internships

01/2010 – 05/2010    Internship University of Helsinki

Coordination of international research project concerning the implementation of a working memory and number sense training.

 

 

Publications

LIST OF ALL PUBLICATIONS

NIEUW!!! Informatie Onderwijsinnovatieproject: Het oplossen van talige rekenvraagstukken

Aanleiding & Doel

Het gebruik van talige rekenopgaven is kenmerkend voor het hedendaagse realistisch rekenonderwijs. Uit de onderwijspraktijk en wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er veel leerlingen in het reguliere basisonderwijs zijn, die moeite hebben met het oplossen van deze talige rekenopgaven. Vooral het begrijpen van de tekst van een dergelijke rekenopgave wordt als lastig ervaren. Dit probleem wordt onderzocht door onderzoekers van het Centrum Brein & Leren, onderdeel van de Vrije Universiteit Amsterdam. Een nieuw onderwijsinnovatieproject gaat zich richten op de aanpak die aan leerkrachten handvatten geeft om hun instructie met het betrekking tot het oplossen van talige rekenopgaven effectiever in te richten.

 

Doelgroep

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op leerlingen en leerkrachten uit groep 8 van het reguliere basisonderwijs. Leerlingen doen mee als zij schriftelijke toestemming hebben gekregen van hun ouders.

 

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek omvat een voor- en nameting waarin leerlingen individueel getest worden op een aantal rekengerelateerde taken. Dit wordt uitgevoerd door getrainde onderzoekers. Deelnemende leerkrachten ontvangen bovendien (kostenloos) een training in het werken met de ontwikkelde aanpak (twee dagdelen). De interventie duurt 4 weken en is ingebed in de reguliere rekenlessen. Er is bewust gezocht naar een aanpak die relatief weinig tijd en energie kost en die makkelijk in te passen is in het curriculum.

 

Wat levert het uw school op

- Onderwijsontwikkeling; deelnemende scholen ontvangen een op onderzoek gebaseerd instrument geheel gratis.

- Leerkrachtprofessionalisering: de leerkrachten ontvangen een training die in gaat op een actueel probleem.

 

Vertrouwelijk

Uiteraard zijn alle gegevens die worden verzameld strikt vertrouwelijk. De resultaten worden zodanig verwerkt dat de gegevens niet meer te herleiden zullen zijn tot individuele leerlingen.

 

Terugkoppeling

Graag delen we de resultaten van dit onderzoek met de leerkrachten van uw school. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een presentatie of workshop. Hierbij gaan we niet in op individuele resultaten van leerlingen, maar geven we wel aanbevelingen die betrekking hebben op het omgaan met problemen wanneer het gaat over het begrijpen en oplossen van talige rekenopgaven. Een dergelijke workshop wordt door ons ook opgezet als een vorm van ‘continuous education’, in dit geval over rekenen en gerelateerde zaken die voor leerkrachten waardevol kunnen zijn.

 

Meer informatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Anton Boonen, MSc, per e-mail (A.J.H.Boonen@vu.nl ) of telefonisch (020-5983459). Hij is pabo-docent op Hogeschool Windesheim en tegelijkertijd onderzoeker –promovendus binnen het Centrum Brein & Leren VU dat geleid wordt door Prof. Jelle Jolles. Hij vertelt u graag meer over het project!

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!