Jos BeishuizenDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 88993
3b-21
j.j.beishuizen@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( onderw.wetensch )
Professor

Samenvatting

Jos Beishuizen werd in 2003 benoemd tot hoogleraar Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor was hij 11 jaar werkzaam aan de Universiteit Leiden. Jos Beishuizen promoveerde in 1986 op een onderzoek naar zoekstrategieën van middelbare scholieren die een digitale database raadplegen. Jos Beishuizen is academisch programmaleider van de universitaire lerarenopleidingen van de VU, en van de master Teaching and Learning in Higher Education. Jos Beishuizen publiceert in wetenschappelijke tijdschriften als Learning and Instruction, British Journal of Educational Psychology, en Computers in Human Behavior. Regelmatig beoordeelt hij manuscripten voor Metacognition and Learning, International Journal of Science Education, en Learning and Instruction.  Jos Beishuizen is wetenschappelijk directeur van de landelijke onderzoekschool Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek (ICO), voorzitter van de Stuurgroep Bètapartners en voorzitter van het bestuur van de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement.

Expertise

Het domein van expertise is het leren en doceren van leerlingen en docenten in het voortgezet en hoger onderwijs.

Onderwijs

Diverse cursussen in de masteropleiding Teaching and Learning in Higher Education.

Onderzoek

Jos Beishuizen heeft onderzoek gedaan naar rekenstrategieën van leerlingen in het primair onderwijs, naar de manier waarop leerlingen in het voortgezet onderwijs studieteksten lezen, begrijpen en onthouden, en naar het ontwerp en de effecten van communities of learners in het voortgezet onderwijs (het project De Vrolijke School). Sinds 2003 verschuift de focus van zijn onderzoek naar het hoger onderwijs, waar zijn aandacht uitgaat naar de studieloopbaan van studenten, de professionele ontwikkeling van docenten, het gebruik van ict als hulpmiddel voor docenten, en opnieuw het ontwerp en de effecten van communities of learners.

Lidmaatschappen

  • Vereniging van Onderwijsresearch
  • Staflid en wetenschappelijk directeur ICO
  • European Association for Research on Learning and Instruction
  • American Educational Research Association

Publicaties

Gaikhorst, L., Beishuizen, J. J., Korstjens, I. M., & Volman, M. L. (2014). Induction of beginning teachers in urban environments: An exploration of the support structure and culture for beginning teachers at primary schools needed to improve retention of primary school teachers. Teaching and Teacher Education, 42, 23-33.

te Wierik, M. L., Beishuizen, J., & van Os, W. (2014). Career guidance and student success in Dutch higher vocational education. Studies in Higher Education, (ahead-of-print), 1-15.

van Rens, L., Hermarij, P., Pilot, A., Beishuizen, J., Hofman, H., & Wal, M. (2014). Pre-university Chemistry Students in a Mimicked Scholarly Peer Review. International Journal of Science Education, (ahead-of-print), 1-20.

Van de Pol, J., Volman, M., Oort, F., & Beishuizen, J. (2013). Teacher Scaffolding in Small-Group Work: An Intervention Study, Journal of the Learning Sciences, DOI: 10.1080/10508406.2013.805300

Jagt, S.A.W. van der, Rens, E.M.M. van, Schalk, H.H., Pilot, A. & Beishuizen, J.J. (2013). Een instrument voor bovenbouw vwo-leerlingen om de kwaliteit van hun natuurwetenschappelijk onderzoek te evalueren. Pedagogische Studiën, 90(2), 47-62.

Nevenwerkzaamheden

Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017