Opleidingscommissies Faculteit der Gedrags en Bewegingswetenschappen

De opleidingscommissie (OC) is een adviesorgaan waar docenten en studenten samen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs. Het is een bij de wet ingestelde commissie die het onderwijsbureau en het bestuur van een faculteit adviseert over allerlei onderwerpen die met onderwijs te maken hebben.

Elke bachelor- en elke masteropleiding van de Faculteit der Gedrags en Bewegingswetenschappen heeft een OC. Student-leden van de verschillende OC’s zijn dus betrokken bij het onderwijs van de eigen opleiding. De OC vindt het belangrijk om de stem van studenten te horen.