Examencommissie Pedagogische wetenschappen

Samenstelling examencommissie

De heer dr. M. van der Schoot (voorzitter)
Mevrouw dr. S. Kef
De heer dr. J. Exalto
De heer G.C. Reumer (extern lid)

De examencommissie is te bereiken via het ambtelijk secretariaat:
Bea Pleiter (Ambtelijk secretaris)
Heleen Knikman-Stoetman
Sifra van der Meulen

T: 020-598 8795
Telefonisch spreekuur: di en do van 11.00 – 12.00 uur
E: examencommissie.fpp.fgb@vu.nl

Taak examencommissie

 • Het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens. 
 • Het aanwijzen van examinatoren. 
 • Bevoegd om besluiten te nemen over verzoeken tot toelating, vrijstelling, goedkeuring invulling keuzeruimte, goedkeuring afwijkingen van het programma.
 • Bevoegd tot de behandeling van fraudezaken. 
 • Bij iedere student op onafhankelijke en deskundige wijze vast stellen of hij/zij voldoet aan de eisen die de opleiding stelt ter verkrijging van de graad.

Individuele verzoeken

De examencommissie behandelt tevens individuele verzoeken van studenten.

Bent u VU-student, dan verwijzen we u voor verdere informatie naar VU-net.
U moet een gemotiveerd verzoek aan de examencommissie via het digitale formulier op VUnet indienen: Home > Serviceplein > Studeren en administratie > Examens.
Alleen verzoeken ingediend via het digitale formulier worden in behandeling genomen.

Let wel: voordat u een verzoek indient, is het raadzaam dit eerst te bespreken met de studieadviseur. Zeker wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden is het van belang eerst contact op te nemen met de studieadviseur.
Bent u (nog) geen VU-student, dan maakt u gebruik van de bovengenoemde contactgegevens.

Vergaderdata 2017-2018 (onder voorbehoud)

 • 5 september 2017
 • 17 oktober 2017
 • 14 november 2017
 • 12 december 2017
 • 16 januari 2018
 • 13 februari 2018
 • 13 maart 2018
 • 10 april 2018
 • 15 mei 2018
 • 12 juni 2018
 • 10 juli 2018
 • 7 of 14 augustus 2018

  Let op: een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering binnen te zijn.