Home

Examencommissie Pedagogische wetenschappen

Samenstelling examencommissie

De heer dr. M. van der Schoot (voorzitter)
Mevrouw dr. S. Kef (vicevoorzitter)
Mevouw dr. M. van Nieuwenhuijzen (secretaris)
De heer dr. J. Exalto (lid)
De heer G.C. Reumer (extern lid)

De examencommissie is te bereiken via het ambtelijk secretariaat:
Bea Pleiter (Ambtelijk secretaris)
Heleen Knikman-Stoetman
Sifra van der Meulen

T: 020-598 8795
Telefonisch spreekuur: di en do van 11.00 – 12.00 uur
E: examencommissie.fpp.fgb@vu.nl

Taak examencommissie

  • Het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens. 
  • Het aanwijzen van examinatoren. 
  • Bevoegd om besluiten te nemen over verzoeken tot toelating, vrijstelling, goedkeuring invulling keuzeruimte, goedkeuring afwijkingen van het programma.
  • Bevoegd tot de behandeling van fraudezaken. 
  • Bij iedere student op onafhankelijke en deskundige wijze vast stellen of hij/zij voldoet aan de eisen die de opleiding stelt ter verkrijging van de graad.

Individuele verzoeken

De examencommissie behandelt tevens individuele verzoeken van studenten.

Bent u VU-student, dan verwijzen we u voor verdere informatie naar VU-net.
U moet een gemotiveerd verzoek aan de examencommissie via het digitale formulier op VUnet indienen: Home > Serviceplein > Studeren en administratie > Examens.
Alleen verzoeken ingediend via het digitale formulier worden in behandeling genomen.

Let wel: voordat u een verzoek indient, is het raadzaam dit eerst te bespreken met de studieadviseur. Zeker wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden is het van belang eerst contact op te nemen met de studieadviseur.
Bent u (nog) geen VU-student, dan maakt u gebruik van de bovengenoemde contactgegevens.

Vergaderdata 2016-2017 (onder voorbehoud)

8 november
13 december
17 januari
14 februari
14 maart
11 april
9 mei
13 juni
11 juli
8 of 15 augustus© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl