Examencommissie

LET OP: Indien zich omstandigheden voordoen waardoor beantwoording van een verzoek absoluut niet kan wachten tot de eerst volgende vergadering, kan tussentijds contact opgenomen worden met de studieadviseur.


Onderwijs- en Examenregelingen (OER)

Regels rondom onderwijs en examens zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Regels en Richtlijnen. Deze worden per opleiding vastgesteld en zijn te vinden op VUnet

Verzoeken
Individuele verzoeken aan de Examencommissie dien je in via VUnet.

Vrijstellingen

Indien je op basis van eerder behaalde resultaten in aanmerking denkt te komen voor een of meerdere vrijstellingen, dan kun je deze vrijstelling(en) eveneens aanvragen via VUnet
     

De examencommissie bestaat uit:

Adviserende leden:

  • Bea Pleiter (ambtelijk secretaris)
  • Heleen Bosch (studieadviseur)

Vergaderingen examencommissie Bewegingswetenschappen in 2017
  • 23 januari  
  • 16 februari
  • 16 maart
  • 13 april  
  • 11 mei
  • 15 juni
  • 13 juli