Bijvakken 2017-2018

Het is voor studenten van buiten de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen en studenten van andere universiteiten mogelijk om een beperkt aantal bijvakken aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) te volgen. Het volgen van bijvakken is kosteloos. Oriënteer je vooraf of je voldoet aan de voor de betreffende cursus vereiste voorkennis. Informatie daarover is bij iedere cursus vermeld in de studiegids.

Inschrijven

Als je van een andere universiteit of van het HBO komt, dan schrijf je je in als ‘bijvakstudent’ via de studentenportal VUnet. Bekijk de website van de VU voor meer informatie.

Ben je al student aan de VU, dan kun je je direct intekenen voor vakken via VUnet. Informeer wel van tevoren bij de studieadviseur of je het betreffende vak kunt volgen. Voor universiteitsminoren geldt dat deze toegankelijk zijn voor alle bachelorstudenten van de VU. Hier kun je je dus direct voor intekenen. Kijk hier voor informatie over het intekenen voor keuzevakken.

Bijvakken Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Wat betreft bachelorvakken gaat het met name om (vakken uit) de minoren op het gebied van Psychologie en Pedagogische wetenschappen. Hier vind je een overzicht.

Vaknaam (Bachelor Psychologie/Pedagogiek)VakcodePeriodeNiveauOpleiding
Behaviour Genetics (Universitaire Minor)P_BBEHGEN2300Psychologie
Biologische Psychologie (Universitaire Minor)P_UBIOPSY2200Psychologie
Cognition and EmotionP_BCOGNEM5300Psychologie
Cognitive Neuroscience (Universitaire minor)P_BCOGNEUS1300Psychologie
Cooperation and CompetitionP_BCOCOM5300Psychologie
Emotion and Social CognitionP_BEMSCOG4300Psychologie
Evolutionary PsychologyP_BEVOLPS1
300Psychologie
Group DynamicsP_BGRDYNA3300Psychologie
Human Resource ManagementP_BHRMANA1300Psychologie
Inleiding Psychologie (Universitaire minor)
P_UINLPSY1100Psychologie
Kinderen en Nieuwe mediaP_BKNWMED2300Pedagogiek
Management and OrganisationP_BMANORG4300Psychologie
Mind Brain and EducationP_BMBEDUC2+3300Pedagogiek
Education and the Good LifeP_BEDGL1300Pedagogiek
Psychophysiological and Cognitive Applications (Universitaire Minor)P_BPCAPP3300Psychologie
Research ToolboxP_URESTBX2300Psychologie
Passend OnderwijsP_BPASOND2+3300Pedagogiek


Wat betreft mastervakken gaat het om de vakken in de tabel hieronder.

Vaknaam (Master Psychologie/Pedagogiek)VakcodePeriodeECTSVakgebied

Vaknaam (Master Psychologie/Pedagogiek)VakcodePeriodeECTSVakgebied
Morele en Levensbeschouwelijke OpvoedingP_MMLEVENS4
6Pedagogiek
Problematische Cognitieve Processen: Ontw. en Interv.P_MPRCOPR1
6Pedagogiek
Jeugddelinquentie en Antisociale OntwikkelingP_MJDELIN2
6Psychologie
Leadership and OrganizationsP_MLEAORG
26Psychologie
Geweld in het Gezin (Extensieve variant)P_MGGEXTV16Pedagogiek
Diversiteit en Goed OnderwijsP_MDIVGON4
6Pedagogiek
Innovatie en Goed OnderwijsP_MINGOT2
6Pedagogiek


Als je bijvakken wilt volgen om aan de registratie-eisen van NVO, BAPD of GZ te voldoen, neem dan contact op met studieadvies.fgb@vu.nl . Toestemming voor het deelnemen aan vakken wordt in dit geval op individuele basis verleend.

Bijvakken Bewegingswetenschappen

Het gaat om de volgende vakken:

VakVakcode Periode ECNiveau
Inleiding inspanningsfysiologie  B_IF16100
Wiskunde  B_WIS26100
Sensomotorische coördinatie  B_SENSOCOR26100
Verwerken van digitale signalen  B_VWDS36100
Biomechanica  B_BM4 + 56100
Spierfysiologie  B_SPIERFYS26200
Meten van fysische grootheden  B_METENVANFG46200
Statistiek  B_STAT56200
Revalidatie  B_REVAL16300
Sportpsychologie  B_SPORTPSY16300
Toegepaste inspanningsfysiologie  B_TIF26300

Heb je vragen over bijvakken van Bewegingswetenschappen, neem dan contact op met studieadvies.fgb@vu.nl