Bijvakken 2016-2017

Het is voor studenten van buiten de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen en studenten van andere universiteiten mogelijk om een beperkt aantal bijvakken aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) te volgen. Het volgen van bijvakken is kosteloos. Oriënteer je vooraf of je voldoet aan de voor de betreffende cursus vereiste voorkennis. Informatie daarover is bij iedere cursus vermeld in de studiegids.

Inschrijven

Als je van een andere universiteit of van het HBO komt, dan schrijf je je in als ‘bijvakstudent’ via de studentenportal VUnet. Bekijk de website van de VU voor meer informatie.

Ben je al student aan de VU, dan kun je je direct intekenen voor vakken via VUnet. Informeer wel van tevoren bij de studieadviseur of je het betreffende vak kunt volgen. Voor universiteitsminoren geldt dat deze toegankelijk zijn voor alle bachelorstudenten van de VU. Hier kun je je dus direct voor intekenen. Kijk hier voor informatie over het intekenen voor keuzevakken.

Bijvakken Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Wat betreft bachelorvakken gaat het met name om (vakken uit) de minoren op het gebied van Psychologie en Pedagogische wetenschappen. Hier vind je een overzicht.

Vaknaam (Bachelor Psychologie/Pedagogiek)VakcodePeriodeNiveauOpleiding
Behaviour Genetics (Universitaire Minor) P_UBEHGEN 2 300 Psychologie
Biologische Psychologie (Universitaire Minor) P_UBIOPSY 2 200 Psychologie
Cognition and Emotion P_BCOGNEM 5 300 Psychologie
Cognitive Neuroscience (Universitaire minor) P_UCOGNEUS 1 300 Psychologie
Cooperation and Competition P_BCOCOM 5 300 Psychologie
Emotion and Social Cognition P_BEMSCOG 4 300 Psychologie
Evolutionary Psychology P_UEVOLPS 2 300 Psychologie
Group Dynamics P_BGRDYNA 3 300 Psychologie
Human Resource Management P_BHRMANA 1 300 Psychologie
Inleiding Psychologie P_UINLPSY 1 100 Psychologie
Kinderen en Nieuwe media P_BKNWMED 2 300 Pedagogiek
Management and Organisation P_BMANORG 4 300 Psychologie
Mind Brain and Education P_BMBEDUC 2+3 300 Pedagogiek
Education and the Good Life P_BEDGL 1 300 Pedagogiek
Psychophysiological and Cognitive Applications (Universitaire Minor) P_UPCAPP 3 300 Psychologie
Research Toolbox P_URESTBX 2 300 Psychologie
Passend Onderwijs P_BPASOND 2+3 300 Pedagogiek


Wat betreft mastervakken gaat het om de vakken in de tabel hieronder.

Vaknaam (Master Psychologie/Pedagogiek)VakcodePeriodeECTSVakgebied

Vaknaam (Master Psychologie/Pedagogiek)VakcodePeriodeECTSVakgebied
Medische PsychologieP_MMEDPSY16Psychologie
Aging and DementiaP_MAGINGD36Psychologie
Morele en Levensbeschouwelijke OpvoedingP_MMLEVENS46Pedagogiek
Ontwikkelen, Onderwijzen en Leren van LeerlingenP_MONONLL26Pedagogiek
Problematische Cognitieve Processen: Ontw. en Interv.P_MPRCOPR16Pedagogiek
Jeugddelinquentie en Antisociale OntwikkelingP_MJDELIN26Psychologie
Geweld in het Gezin (Extensieve variant)P_MGGEXTV16Pedagogiek


Als je bijvakken wilt volgen om aan de registratie-eisen van NVO, BAPD of GZ te voldoen, neem dan contact op met studieadvies.fgb@vu.nl . Toestemming voor het deelnemen aan vakken wordt in dit geval op individuele basis verleend.

Bijvakken Bewegingswetenschappen

Het gaat om de volgende vakken:

VakVakcode Periode ECNiveau
Inleiding inspanningsfysiologie  B_IF16100
Wiskunde  B_WIS26100
Sensomotorische coördinatie  B_SENSOCOR26100
Verwerken van digitale signalen  B_VWDS36100
Biomechanica  B_BM4 + 56100
Spierfysiologie  B_SPIERFYS26200
Meten van fysische grootheden  B_METENVANFG46200
Statistiek  B_STAT56200
Revalidatie  B_REVAL16300
Sportpsychologie  B_SPORTPSY16300
Toegepaste inspanningsfysiologie  B_TIF26300

Heb je vragen over bijvakken van Bewegingswetenschappen, neem dan contact op met studieadvies.fgb@vu.nl

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl