Home > Nieuws en Agenda > Recent Nieuws

Psychiatrische stoornissen in kindertijd verhogen risico op latere verslaving

27-06-17

Studie onderschrijft noodzaak van vroege detectie en interventie

VU-hoogleraar Carlo Schuengel en onderzoeker Daniel Balliet benoemd tot Fellow van de Association for Psychological Science

26-06-17

VU-themadag Inburgering en Integratie

22-06-17

Vluchtelingen, wie zijn dat eigenlijk? Hoe gaat inburgering in zijn werk? En wat is integratie? Op 5 juli organiseren de VU-onderwijsorganisaties HOVO Amsterdam en VU-NT2 een themadag voor hun cursisten en andere geïnteresseerden in inburgering en integratie. In de middag is een panelgesprek gepland met deskundigen en inburgeraars, onder leiding van emeritus hoogleraar Han Entzinger (Erasmus Universiteit Rotterdam), die in de ochtend een college geeft over het onderwerp. Daarna kruipen de deelnemers in de huid van de inburgeraar en maken ze kennis met modern, actief taalonderwijs. Na afloop probeert men de vraag te beantwoorden: ben jij al ingeburgerd?

Nieuw gevonden genen voor regulatie hartritme geven meer inzicht in hart- en vaatziekten

14-06-17

In een internationaal onderzoek geleid door wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn voor het eerst genen gevonden die invloed hebben op de slag-tot-slag variatie in het hartritme.

Onderzoeker Sjoerd Bruijn krijgt Vidi-beurs

30-05-17

Sjoerd Bruijn heeft een prestigieuze Vidi-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO) gekregen.

Inspelen op leerlingen met een licht verstandelijke beperking in het onderwijs

23-05-17

Mariëtte Huizinga (VU), Dorien Graas (Hogeschool Windesheim) en Anika Bexkens (Universiteit Leiden) vragen aandacht voor leerproblemen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking in de klas. Met hun nieuwe boek willen zij het leerkrachten makkelijker maken om aan te sluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze kinderen.

College Mark van Vugt bij de Universiteit van Nederland nu online

16-05-17

Mark van Vugt, hoogleraar Evolutionaire Psychologie aan de VU, geeft college bij de Universiteit van Nederland over het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke leiders en wanneer welk soort leider onze voorkeur heeft.

Vrije Universiteit Amsterdam beëindigt samenwerking met RED-KITE voor uitrol oncokompas 2.0

16-05-17

Na de concessieverlening begin 2016, zijn VU en Red-Kite gestart met de verdere uitrol van OncoKompas 2.0. Het afgelopen jaar hebben partijen intensief samengewerkt aan de totstandkoming van een ambitieus plan met als doel OncoKompas 2.0 beschikbaar te maken voor oncologische patiënten, waarbij Red-Kite volledig verantwoordelijk was voor het dagelijks beheer en de verdere uitrol van het Oncokompas 2.0.

Symposium 20 juni 2017: Waardering van docenten

02-05-17

De VU LEARN! Academy en de VUmc School of Medical Sciences nodigen u graag uit voor het symposium Waardering van docenten: hoe krijgen we de universiteit weer in balans?

Succesvol symposium over morele markten hier terug te kijken

01-05-17

Het symposium 'Van Ratrace naar Relaties; Markten in Dienst van Mensen' op dinsdag 11 april was met ongeveer 170 deelnemers druk bezocht.

Prof. dr. Erik Scherder benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

26-04-17

Prof. dr. Erik Scherder van de afdeling Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie is vandaag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk van Amsterdam. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Eberhard van der Laan.

Gevonden genen tonen relatie tussen vroege puberteit en toegenomen risico op kanker

26-04-17

Onderzoekers, van onder andere het Nederlands Tweelingen Register van de VU, hebben honderden genen gevonden die invloed hebben op het tijdstip dat de puberteit begint en die het risico op verschillende soorten kanker veranderen. Zij identificeerden met de grootste genoomanalyse ooit voor het begin van de puberteit bij jongens en meisjes 389 genetische signalen, die samenhangen met de aanvang van de puberteit, vier keer zoveel als voorheen bekend waren.

E-handbook helpt diversiteit in onderwijs bevorderen

24-04-17

Het VU-Learn e-handbook Diversity sensitive instructional design van de Vrije Universiteit Amsterdam biedt een concreet programma om diversiteit in onderwijs te bevorderen. Aan de hand van vragen in het e-handbook gaan docenten met elkaar en met studenten in gesprek over vragen als: waarom vinden we aandacht voor diversiteit wel of niet belangrijk?

VU en Minddistrict starten online zelfhulpcursus gericht op Turkse Nederlanders met suïcidale gedachten

21-04-17

VU start onderzoek naar effectiviteit van zelfhulp Virtual Reality app tegen hoogtevrees

18-04-17

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl