Subsidie voor onderzoek naar ontwerp beloningsystemen in digitale revalidatiespellen

Professor Jeroen Smeets en onderzoeker Katinka van der Kooij (afdeling Bewegingswetenschappen) ontvangen 500 duizend euro voor onderzoek naar hoe men beloningen in digitale revalidatiespellen zo kan ontwerpen dat patiënten veel leren van een training.

04-01-2018 | 13:10

De subsidie wordt beschikbaar gesteld door het NWO domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Revalidatie met behulp  van digitale spellen
Wie na een ongeval of ziekte revalideert zal dat steeds vaker doen met behulp van digitale spellen. In deze spellen worden bewegingen met een speciale camera geregistreerd en  wordt feedback gegeven op een beeldscherm. Een groot voordeel van digitaal trainen is dat een patiënt gemakkelijk gemotiveerd kan worden door hem of haar te belonen met puntenscores wanneer een oefening goed wordt uitgevoerd.

Overvloedige beloning
Er kan echter ook een donkere kant zitten aan beloning. Behalve dat beloning motiveert, beïnvloedt de beloning ook hoe iemand leert. Wanneer mensen teveel beloond worden, zullen zij bijvoorbeeld minder uitproberen. In het vierjarige project  ‘The Dark Side of Reward: Physical rehabilitation by reward absence and punishment’ willen Smeets en van der Kooij onderzoeken hoe beloningsregels zo ontworpen kunnen worden dat zij motiveren en het lerend vermogen prikkelen. 

Open Technologie programma van NWO- domein TTW
Het NWO-domein TTW financiert onderzoek via diverse financieringsinstrumenten, waaronder Open Technologieprogramma, Perspectief, Partnership en Take-off. Het Open Technologieprogramma (OTP) is bedoeld voor projecten over de hele breedte van het technisch-wetenschappelijke onderzoek.