Hoogleraar Psychologie Pim Cuijpers ontvangt Award

Hoogleraar Klinische Psychologie Pim Cuijpers heeft 28 juni de senior distinguished research career award van de Society for Psychotherapy Research (SPR) gekregen. De prijs is voor wetenschappers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de kennis over psychotherapie en sinds 1968 uitgereikt aan de meest prominente onderzoekers in dit domein.

28-06-2018 | 10:26

Cuijpers wordt met deze prijs geëerd voor zijn baanbrekende wetenschappelijk werk en zijn belangrijke bijdrage aan onderzoek naar psychotherapie. Hij is hoogleraar klinische psychologie bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen en hoofd van de afdeling klinische-, neuro- en ontwikkelingspsychologie. Zijn werk wordt gekenmerkt door een focus op de bijdrage van psychotherapie en psychologische interventies aan de vermindering van de ziektelast van psychische stoornissen, in het bijzonder depressie en angststoornissen. Het meeste onderzoek naar psychotherapie richt zich op de processen en uitkomsten van therapieën bij patiënten en houdt noodzakelijkerwijs verband met wat er gebeurt tussen een therapeut en een patiënt in de behandelkamer.

Cuijpers kijkt naar psychotherapie vanuit een breder perspectief van de volksgezondheid, en combineert de klinische en de volksgezondheidsperspectieven. Hij veranderde de professionele blik van "door een sleutelgat kijken" naar de kamer waar een therapeut een patiënt een behandeling geeft, naar een uitzicht vanuit een helikopter over wat er in de samenleving gebeurt en hoe psychotherapie kan bijdragen aan de geestelijke gezondheidsproblemen in de samenleving. Dit heeft geleid tot verschillende nieuwe inzichten in psychotherapie vanuit beide perspectieven.

De 49ste annual meeting van de Society for Psychotherapy Research was 28 juni op de VU. Jacques Barber, Dean van de Adelphi University in de VS droeg Cuijpers voor.