Blessurevrij bewegen mogelijk maken

TU Delft en Vrije Universiteit Amsterdam zijn trekkers van een landelijk onderzoeksconsortium dat blessurevrij bewegen voor iedereen mogelijk wil maken. Zij gaan met andere universiteiten, bedrijven en sportorganisaties samenwerken in een nieuw, zeer breed onderzoeks- en innovatieprogramma met als doel dit grote aantal sportblessures met behulp van technologie te verminderen. NWO, bedrijven en sportorganisaties investeren gezamenlijk 6,2 miljoen euro in dit onderzoek.

21-11-2017 | 13:01

In 2016 meldden 121.000 mensen zich in Nederland met een sportblessure bij de spoedeisende hulp. Jaarlijks zijn er in Nederland 4,5 miljoen blessures die zorgen voor 5 miljard euro aan directe medische kosten. De helft van deze blessures is te voorkomen door goede begeleiding en zelfmanagement.

Citius Altius Sanius
Het onderzoeksvoorstel Citius Altius Sanius (sneller, hoger, gezonder) is gehonoreerd door NWO Toegepaste en Technische Wetenschappen met een bedrag van 4 miljoen euro. Het consortium wil sportparticipatie bevorderen, blessures voorkomen en prestaties verbeteren, zowel op amateur- als op topsportniveau. Dit gebeurt door informatie aan de sporter terug te koppelen via sensor- en data science-technologie en slimme feedbackapparatuur gebaseerd op psychologische kennis om het gedrag te beïnvloeden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een 24/7 monitoringssysteem dat hardlopers inzicht geeft in de optimale zwaarte van de training en het beste sportmoment van de dag of week, zodat blessures kunnen worden voorkomen.

“Dit programma heeft primair betrekking op de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en producten om fysieke activiteit en prestaties te bevorderen en daarbij blessures te voorkomen. Dat vereist een nauw samenspel tussen technici en gedragswetenschappers. Ik verwacht daar veel van: het zal ertoe leiden dat technologische oplossingen betekenisvoller worden voor de gebruiker ervan”, aldus Peter Beek, decaan van de Faculteit Gedrag en Bewegingswetenschappen, samen met Frans van der Helm van TU Delft programmaleider van Citius Altius Sanius.

Het onderzoek is een samenwerking van acht universiteiten en academische ziekenhuizen en zes hogescholen, die in het project gaan samenwerken met NOC*NSF, meer dan twintig bedrijven (waaronder Koninklijke Gazelle, Adidas en Zilveren Kruis), meerdere sportbonden (zoals de KNVB, KNHB, KNSB en KNLTB), sportploegen (onder andere Team Sunweb), sportartsen en sportfysiotherapiepraktijken. Zij investeren gezamenlijk 2,2 miljoen euro.

Perspectief
Elk jaar stelt het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) een onderzoeksbudget beschikbaar waarmee nieuwe, uitdagende onderzoeksprogramma’s binnen de toepassingsgerichte en technische wetenschappen worden ontwikkeld en gefinancierd. In deze ronde is 21 miljoen euro beschikbaar voor programma’s die passen binnen de 9 topsectoren. De programma’s worden mede gefinancierd door private partijen. Met het totaalbudget kunnen 74 promovendi en 25 postdocs de komende vijf tot zes jaar aan de slag.