Universitair docenten ontvangen subsidie voor onderzoek naar spelbegeleiding in de kinderopvang

Universitair docenten Marjolein Dobber,Chiel van der Veen en Clasien de Schipper (Pedagogische- en Onderwijswetenschappen) ontvangen 340 duizend euro subsidie van ZonMw voor hun onderzoek naar de professionalisering van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

21-12-2017 | 14:28

In dit driejarige project ligt de focus op de professionalisering in het begeleiden van spelactiviteiten van jonge kinderen.

Spel als context voor leren
Hoofdaanvrager en projectleider Marjolein Dobber: “Jonge kinderen ontwikkelen zich door te spelen. In spel zijn voor kinderen volop mogelijkheden om nieuwe woorden te leren en communicatieve en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Voor pedagogisch medewerkers (pm’ers) in de kinderopvang is de begeleiding van spel heel complex. In ons onderzoek willen wij daarom nagaan hoe pm’ers de begeleiding van spel kunnen verbeteren door de interactie met kinderen op een hoger niveau te brengen.”

Verschillende professionaliseringstrajecten
In het onderzoeksproject worden verschillende vormen van professionalisering met elkaar vergeleken: een variant waarin pm’ers worden getraind door een nascholer en een variant waarin pm’ers van en met elkaar leren binnen een professioneel netwerk. Beide professionaliseringstrajecten zetten in op de verbetering van spelbegeleiding door de pm’er.

Betere interactie met kinderen
Wanneer pm’ers het spel van kinderen begeleiden is het belangrijk dat de interactie met het kind van hoge kwaliteit is. Dat betekent dat de pm’er goed leert kijken naar het spel van het kind, zodat zij/hij hier adequaat op kan reageren en het spel wordt verbreed of verdiept. In het professionaliseringstraject leren de pm’ers gesprekstechnieken waarmee zij de interactie op een hoger niveau kunnen brengen. Hierbij valt te denken aan vragen als ‘kun je daar nog wat meer over zeggen?’, ‘hoe werkt dat precies?’ en ‘waarom denk je dat?’.

Wat levert het op?
In het project wordt de effectiviteit van de verschillende professionaliseringstrajecten getoetst door te kijken naar de gespreksvaardigheden van pm’ers en de taalontwikkeling van de kinderen. Dobber: “Uiteindelijk hopen we met dit project een impuls te geven aan de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland”.