Anders Schinkel krijgt 800 duizend euro voor onderzoek naar verwondering in het onderwijs

Universitair docent Anders Schinkel (Theoretische Pedagogiek) ontvangt ruim 800 duizend euro subsidie van de John Templeton Foundation voor onderzoek naar het belang van verwondering in het onderwijs.

28-08-2017 | 14:20

Er is momenteel veel aandacht voor de vraag waar het eigenlijk om gaat bij onderwijs: kinderen voorbereiden op de arbeidsmarkt, kinderen opvoeden tot ‘goede’ burgers, of ook iets meer of iets anders zoals bijdragen aan een zinvol en gelukkig leven. De vraag naar het belang van verwondering in het onderwijs sluit hierbij aan.

Verwondering als onderdeel van goed onderwijs
Als onderwijs geïnspireerd wordt door verwondering en verwondering stimuleert, heeft dit dan invloed op het floreren van kinderen? Is verwondering in zichzelf waardevol? Gaan kinderen er beter van leren? Draagt het bij aan hun morele ontwikkeling?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen gaat een team van onderzoekers gedurende een kleine drie jaar theoretisch en vooral ook empirisch onderzoek doen. Bij kinderen uit groep zeven en acht van de basisschool proberen zij meer te weten te komen over hun gevoel voor verwondering: verwonderen ze zich vaak, waarover en op welke manier? Tegelijkertijd onderzoekt het team of verwondering misschien in verschillende mate en op verschillende manieren een rol speelt in verschillende typen onderwijs (religieus of niet-religieus, of verschillend qua pedagogische visie).

Anders Schinkel: “Uiteindelijk hopen we niet alleen bij te dragen aan de theorievorming, maar ook samen met scholen en leerkrachten te kunnen werken aan (nog) beter en inspirerender onderwijs.”

Meer informatie over de John Templeton Foundation