FGB wetenschapper Janneke (J.M.) de Kort overleden

Woensdagmorgen 25 mei is op 32-jarige leeftijd onze collega Drs. Janneke (J.M.) de Kort overleden.

25-05-2016 | 22:19

Vanaf 1 september 2013 was zij als promovendus werkzaam bij de afdeling Biologische Psychologie van de faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Voordien was zij als docent een jaar verbonden aan de afdeling Methoden van de toenmalige Faculteit der Psychologie en Pedagogiek.

Zij zal erg gemist worden binnen de faculteit. Wij wensen haar naasten veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

Namens de faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Prof. dr. P.J. Beek, Decaan
Drs. M.M. van Aken, Directeur Bedrijfsvoering