Opofferen in relaties is een hele kunst. Het waarnemen van partners opofferingen belangrijke kans voor beloning met dankbaarheid

24-05-2018

13.45

Aula

The Art of Sacrifice: Self-Other Dilemmas, Biased Perceptions, and the Emergence of Gratitude

M.L. Visserman

prof.dr. P.A.M. van Lange, copromotor dr. F. Righetti

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

In een relatie komen partners onvermijdelijk in situaties terecht waarin hun voorkeuren uiteenlopen. Dit kan betekenen dat een van hen - of beide - hun eigenbelang opoffert en in plaats daarvan in de relatie investeert. Mariko Visserman evalueerde In verschillende onderzoeken met koppels in Nederland en de Verenigde Staten de dagboekverslagen van beide partners over de dagelijkse offers in hun relatie door hun ervaringen uit hun dagelijks leven en de gesprekken van partners over de meest substantiële offers van partners.

Over het algemeen suggereren de resultaten dat het een kunst is om jezelf in een relatie op te offeren. Allereerst moeten partners ervoor zorgen dat zij zichzelf opofferen voor de 'juiste' redenen, door (a) aandacht te schenken aan het vervullen van zowel hun persoonlijke als relationele behoeften, en (b) het belang van hun partner in het achterhoofd te houden. Maar, belangrijker nog, het communiceren van deze belangeloze intenties. Daarnaast is het een kunst om de offers van je eigen partner te ‘zien’, dat is a) ze te ontdekken omdat ze vaak worden gemist, b) om het belang in te schatten van wat ze opgaven, en c) aandacht te hebben voor hun onbaatzuchtige intenties.

Zulke omstandigheden kunnen de dankbaarheid voor elkaars investeringen in de relatie bepalen en daarmee ook het beste maken van bijvoorbeeld een situatie die begon als een conflict in belangen. Het is duidelijk dat dergelijke situaties in het begin misschien niet ideaal zijn, maar de manier waarop paren omgaan met deze situaties kan cruciaal zijn voor het individu en zijn/haar relaties.