Op weg naar de perfecte sportrolstoel

23-05-2018

13.45

Aula

Mobility Performance in Wheelchair Basketball

A.M.H. de Witte

prof.dr. H.E.J. Veeger, prof.dr. L.H.V. van der Woude, copromotoren dr. M.J.M. Hoozemans, dr. M.A.M. Berger

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

Een lagere zithoogte komt de mobiliteit van een sportrolstoel ten goede bij rolstoelbasketbal. Gewicht en grip hebben geen invloed op de mobiliteit. Mobiliteit in rolstoelbasketbal is afhankelijk van de atleet, de rolstoel en de omgeving en de interactie tussen deze drie aspecten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Annemarie de Witte waarin zij inzicht geeft in rolstoelbasketbalmobiliteit om de prestatie te verbeteren.

Rolstoelkenmerken
Om inzicht te krijgen in de mobiliteit ontwikkelde De Witte een observatieschema waarin zij alle mogelijke atleet-rolstoelacties definieerde. Dit schema gebruikte zij vervolgens om via videoanalyse inzicht te krijgen in hoe vaak alle mogelijke handelingen worden uitgevoerd tijdens wedstrijden.

Op basis van die resultaten ontwikkelde De Witte een veldtest die de belangrijkste aspecten van mobiliteit in een wedstrijd simuleert. Zij nam de test af bij een groot aantal topspelers van het Nederlandse team op Papendal om de betrouwbaarheid, validiteit en sensitiviteit te testen. Daarnaast gebruikte zij de uitkomsten van deze test om te voorspellen welke rolstoel-atleetkenmerken mogelijk een effect hebben op prestatie. Vervolgens keek zij met de simulatietest naar het effect van drie rolstoelkenmerken (zithoogte gewicht & grip) op mobiliteit.

Gewone rolstoelgebruiker
De Witte: “Dit onderzoek is pas het topje van de ijsberg maar met de beschreven methodes kan in de toekomst beter onderzoek gedaan worden naar het effect van rolstoelinstellingen op mobiliteit in rolstoelbasketbal en is mijn methode ook makkelijk te vertalen naar andere sporten. Daarnaast hopen we dat de gevonden uitkomsten zich vertalen naar de gewone rolstoelgebruiker.”

Meer informatie over het proefschrift in DARE