Leiderschapsambities? Wees in het begin narcistisch en op het eind aardig

12-10-2017

11.45

Aula

Learning and Leadership in Contemporary Organizations: Qualitative, Quantitative, and Temporal Insights

F.H. Gerpott

prof.dr. M. van Vugt, prof.dr. S.C. Voelpel

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

Fabiola Gerpott laat in haar promotieonderzoek zien dat mensen die een leiderschapspositie nastreven goed beseffen dat ze zichzelf allereerst moeten onderscheiden voordat ze gevolgd worden en daarna de gelijkenissen met de volgers moeten benadrukken.

Tegenwoordig stellen organisaties steeds minder vaak formele leiders aan en geven de voorkeur aan een platte structuur, autonome werkteams en netwerkorganisaties. Toch hebben we allemaal de ervaring dat als mensen samenkomen sommigen op een gegeven moment de (informele) leiding nemen terwijl anderen in de rol van volger groeien. Gerpott onderzocht wat mensen kunnen doen om een leider te worden in plaats van een volger. En hoe leiders de identiteit van hun volger kunnen beïnvloeden.

Mensen die een leiderschapspositie nastreven beseffen goed dat ze zichzelf allereerst moeten onderscheiden. Daarna kunnen ze van een zelfbewuste oplosser veranderen naar een sociale relatiebouwer. Het is belangrijk om als een representatieve leider gezien te worden om effectief de identiteit en het daaropvolgende gedrag van volgers te beïnvloeden. Eenmaal in een leiderschapspositie kunnen leiders dan dus het beste gelijkenissen met de volgers benadrukken in plaats van zichzelf proberen te onderscheiden. De beste tip om als een leider naar voren te treden en effectief volgers te beïnvloeden is dus: Wees in het begin narcistisch en op het eind aardig!