Taaltoets voor eerstejaars studenten Pedagogische Wetenschappen

13-09-2017

16.00 - 18.00 uur

TenT

Taaltoets voor eerstejaars studenten Pedagogische Wetenschappen

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Pedagogische wetenschappen

Overig

Door de VU wordt in september een verplichte taaltoets afgenomen. Als voorwaarde voor het afronden van het vak 'Inleiding in de Pedagogiek' dien je aan de taaltoets te hebben voldaan. De toets is indicatief. Wanneer je laag scoort op deze toets volg je verplicht de bijspijkercursus Nederlands, inclusief een afsluitende toets.