Carlo Schuengel

Carlo Schuengel - 200x200Bij de sectie Ontwikkelingspedagogiek leid ik onderzoek naar opvoeding en de ontwikkeling van kinderen, mede vanuit de vraag hoe we opvoeders en kinderen kunnen helpen als het niet goed gaat. Hoe raar het ook klinkt, juist de 'zachte krachten' - zoals begrip en geduld voor een kind, emotionele steun, nabijheid en koestering - leveren het hardste bewijs voor het belang van goede opvoeding.

Ik begrijp de wereld om me heen daardoor wat beter. Om te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, moet je de mens doorgronden. En daarvoor moeten we ons verdiepen in hoe iemand door opvoeding en ontwikkeling wordt zoals die is.

Ziehier de reden waarom we in 2009 Generaties² zijn gestart, een groot onderzoek dat begint met de vraag hoe zwangere vrouwen zich voorbereiden op het aanstaande moederschap. Vervolgens komt het kind. Dat is nieuw voor de moeder, maar voor het kind is ook alles nieuw. Via de ouders en later via andere mensen leren kinderen in hoog tempo wat het leven is en wat hun plek daarin is. Intussen zijn de eerste kinderen uit het onderzoek al zes jaar oud en zitten ze op school. Passen kinderen op school bewust of onbewust vaardigheden toe die ze thuis hebben geleerd?

We zijn zeker niet de enige onderzoekers in de wereld die kinderen volgen in hun ontwikkeling. Maar er zijn er maar weinig die zo intensief aandacht hebben voor moeders, met name voor wat er psychisch en lichamelijk al tijdens de zwangerschap gebeurt. Uniek is ook dat we extra werk hebben gemaakt van het werven van moeders die zelf een moeilijke start hadden als kind. En we zijn een interventieonderzoek gestart voor ouders die tijdens de zwangerschap te horen krijgen dat hun baby zal worden geboren met een beperking. We hopen dat we vanuit onze inzichten aanstaande ouders nuttige steun kunnen geven voor hun belangrijke maar soms ook zware taak.

Wat mij betreft gaat dit onderzoek nog heel lang door, er valt nog zoveel te ontdekken.
Zeker nu we binnen de nieuwe faculteit nog beter kunnen profiteren van elkaars kennis en kunde. Studenten en onderzoekers uit de verschillende richtingen kunnen hier elkaar uitdagen om samen nieuwe terreinen te verkennen. Sommige kinderen kunnen zich bijvoorbeeld heel goed uiten in hun bewegingsgedrag. Wat zou het leuk zijn om met Bewegingswetenschappers uit te pluizen hoe ouders en kinderen elkaar bewust of onbewust beïnvloeden, en hoe ouders en leerkrachten deze kinderen beter tot hun recht kunnen laten komen. Wordt hopelijk vervolgd dus.